شرایط استرداد و کنسلی بلیط سواری

  • بلیط‌هایی که بیش از یک ساعت به زمان حرکت سرویس آن‌ها باقی مانده است، شامل 10 درصد هزینه کنسلی می‌باشند.
  • بلیط‌هایی که کمتر از یک ساعت به زمان حرکت سرویس آن‌ها باقی مانده است، شامل 50 درصد هزینه کنسلی می‌باشند.
  • بلیط‌هایی که زمان حرکت آن‌ها سپری شده است، شامل 50 درصد هزینه کنسلی می‌باشند.
  • هزینه کنسلی بلیط سفرهای خارجی تابع قوانین بلیط‌های داخلی نبوده و شرکت مسافربری بر اساس سیاست‌های داخلی شرایط کنسلی راتعیین می‌کند.
  • حداکثر زمان برای کنسلی و لغو بلیط 7 روز بعد از تاریخ حرکت می‌باشد.
  • جهت استرداد بلیط لطفا پیامک دریافتی بلیط و شماره کارت خود را به شماره 09330221550 ارسال کنید و حتما تاییدیه کنسلی خود را از شماره فوق دریافت نمایید.
  • بلیط‌هایی قابل استرداد هستند که استفاده نشده باشند.