Author - ترابری 724

ورودی های مازندران بسته شد

ورودی های مازندران بسته شد. با توجه به تعطیلی روز پنچشنبه و شرایط کرونا مبادی ورودی به مازندران در محورهای هراز، کندوان، سواد کوه و استان‌های سمنان، گیلان و گلستان بسته هستند. رانندگانی که به این مصوبه توجه نکنند ۵۰۰ هزار تومان جریمه و به مبدا بازگردانده می شوند.  

ادامه مطلب..

آخرین وضعیت راه‌های کشور

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز با بیان اینکه شهروندان از انجام سفرهای غیر ضروری در این روزهای همراه با بارش برف خودداری کنند، بیان کرد: در صورت ضرورت به انجام سفر، رانندگانی که قصد عبور از محورهای برف گیر را دارند به همراه داشتن زنجیر چرخ و ملزومات گرمایشی را فراموش نکنند. در خصوص آخرین وضعیت راه‌های کشور نیز گفت: هم‌اکنون بارش برف در استان‌های آذربایجان غربی(محور دندی-تکاب)، ایلام(محور سرابله-ایلام)، همدان(محورهای همدان-کرمانشاه گردنه اسدآباد و همدان-قزوین گردنه آوج)، اردبیل(محور خلخال – اسالم)، کردستان(محورهای سنندج-مریوان, سقز – دیواندره و بیجار – دیواندره)، زنجان(محورهای دندی – تخته سلیمان, زنجان-طارم, قیدار-ابهر, قیدار-زنجان و قیدار – همدان)، چهارمحال و بختیاری(محور کوهرنگ)، کرمانشاه(محورهای پاوه – جوانرود و کرمانشاه – اسلام آباد) و گیلان(محورهای اسالم- خلخال و پونل – خلخال) گزارش شده است. با اشاره به اینکه بارش باران نیز در استان های زنجان، مازندران، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و گیلان(اکثر محورها)، استان آذربایجان شرقی(محور هشترود-زنجان) و استان اصفهان(محور گلپایگان به خوانسار و کاشان به نطنز) ادامه دارد، تصریح کرد: در استان آذربایجان غربی و اردبیل(اکثر محورها) و استان آذربایجان [...]

ادامه مطلب..

اصفهان

اصفهان شهری تاریخی و سومین شهر پرجمعیت ایران می باشد . نام قدیمی آن سپاهیان (اسپهان) می باشد . این شهر به دلیل داشتن معماری زیبای اسلامی – پل های سرپوشیده مسجد و مناره های منحصر به فرد و جاذبه های فراوان در فرهنگ عامه نصف جهان لقب گرفته است. آب و هوای اصفهان به طور کلی معتدل و خشک است . میانگین  سالانه دما در اصفهان حداکثر ۳۹ درجه و حداقل دما ۱۸ درجه میباشد زبان اصلی مردم اصفهان فارسی اما با لحجه های متنوع می باشد . دین و مذهب اصلی در اصفهان شیعه ولی علاوه به آن یهودیان زرتشتیان نیز در اصفهان می باشد. . از مهم ترین آثار تاریخی و گردشگری اصفهان می توان به منارجیان سی و سه پل  – کاخ چهل ستون – میدان نقش جهان – پل خواجو –  چهر باغ-  کاخ هشت بهشت –   سوغات صنایع دستی استان اصفهان . صنایع دستی زیادی در شهر های اصفهان وجود دارد که مهم ترین آن ها کاشی کاری- گچ بری – خطاطی زری دوزی – قلم کاری – ترمه و نقره کاری – زرنگاری – مینا کاری – سفالگری – [...]

ادامه مطلب..

توصیه های بهداشتی برای مسافران و مراجعه کنندگان

  ﺷﺴﺘﻦ ﻣﺮﺗﺐ دﺳت‌ﻫﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن (ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ) و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮑﻞ، ﻗﺒﻞ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ دﻫﺎن، ﺑﯿﻨﯽ و ﭼﺸﻢ و ﺑﻌﺪ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح و اﺷﯿﺎء و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﻗﺒﻞ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻏﺬا ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺧﻮردن ﻏﺬا در ﻣﺤﯿﻂ‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﻂ، ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮده و از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺨﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮده و از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻋﻼﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد. برای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﮐمهﻫﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﻟﺐ ﺗﺎپ، ﺗﺒﻠﺖ، ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دﺳﺘﮕﯿﺮه در و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن از دﺳﺘﮑﺶ و ﯾﺎ از دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻄﺴﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﻓﻪ ﮐﺮدن (در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ دﺳﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ از ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ آرﻧﺞ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮﻓﻪ و ﻋﻄﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ) ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. راﻧﻨﺪﮔﺎن از ﺗﺒﺎدل ﭘﻮل ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده و از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﺎزی [...]

ادامه مطلب..

سفر های تابستانی

همراه شما هستیم در سفرهای_تابستانی! شما عزیزان می توانید در هر ساعت شبانه روز از طریق وب سایت و یا اپلیکیشن ترابری ۷۲۴ بلیط_سواری ، بلیط_اتوبوس خود را خرید کنید. بلیط سفرهای بین شهری وب_سایت_ترابری۷۲۴ www.Tarabari724.com شناسه تلگرام و اینستاگرام Tarabari724

ادامه مطلب..

تالاب عینک رشت

مرداب، استخر یا تالاب عینک یک آبگیر طبیعی است که در شهر رشت و در بخش غربی در مسیر جاده رشت به فومن واقع شده، طول این تالاب ۲۶۳۰ و عرض آن ۱۲۰ متر می‌باشد. تالاب عینک یا دریاچه عینک یا مرداب عینک تالابی‌ ست طبیعی که در منطقه ۴ شهر رشت واقع است از شرق به تقاطع غیرهمسطح شهدای گمنام از شمال به بلوار شهید افتخاری از جنوب به پارک دانشجو و مناطق مسکونی غیرمجاز و از غرب به شرکت دخانیات رشت محدود است. این تالاب بزرگترین تالاب شهری ایران و دومین تالاب بزرگ استان گیلان است. این تالاب به دلیل آن که در عکس‌های هوایی شبیه عینک است به این نام خوانده می‌شود. این مرداب از مناطق گردشگری مهم شهر رشت محسوب می‌شود. محیط آن ۱۲ کیلومتر و پهنه آبی آن ۴۴ هکتار و حریم و پهنه ساحلی و خشکی آن ۱۶۳ هکتار است .

ادامه مطلب..

ویژگی‌های آزادراه تهران – شمال

  آزادراه تهران – شمال در مجموع ۱۲۱ کیلومتر طول، ۱۷۹ دستگاه تونل به طول ۱۰۱ هزار و پنج متر و ۹۴ دستگاه پل بزرگ به طول ۱۲ هزار و ۶۳۳ متر خواهد داشت. در مورد مشخصات کلی آزاد راه تهران – شمال نیز باید خاطرنشان کرد که چهار منطقه به طول ۳۳، ۲۱، ۴۷ و ۲۰ کیلومتر با اتمام این پروژه مدنظر قرار می‌گیرد و ۴۲ درصد از کل مسیر آزاد راه به صورت تونل و پل خواهد بود. تعداد تونل‌ها در منطقه یک برابر ۳۹، در منطقه دو برابر با ۴۴، در منطقه سه برابر ۹۲ و در منطقه چهار برابر با چهار تونل خواهد بود و کل آزاد راه در نهایت با ۱۷۹ تونل مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. طول تونل‌ها نیز به ترتیب در مناطق چهارگانه برابر با ۳۳ هزار و ۴۰۰ متر، ۳۲ هزار و ۷۶۵ متر، ۳۳ هزار و ۵۲۰ متر و ۱۳۲۰ متر خواهد بود و در مجموع کل آزاد راه ۱۰۱ هزار و پنج متر تونل خواهد داشت. تعداد پل‌های بزرگ در منطقه یک برابر ۲۵، در منطقه دو معادل ۲۷، در منطقه سه [...]

ادامه مطلب..

آماده‌سازی و معرفی جاذبه‌های گردشگری روستایی در آستانه تعطیلات نوروزی

معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از ابلاغ اقدامات پیشنهادی برای آماده‌سازی روستاها و معرفی جاذبه‌های گردشگری روستایی در آستانه فرارسیدن سال جدید و آغاز بهار طبیعت وانجام سفرهای نوروزی برای اجرا توسط دهیاری ها به استانداری ها ابلاغ شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، سعیدرضا جندقیان  بیدگلی معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با بیان مطلب فوق اظهار کرد: با توجه به سفر بسیاری از هموطنان عزیز در تعطیلات نوروزی به مناطق روستایی و روستاهای هدف گردشگری به دلیل برخورداری آنها از مواهب و زیبایی‌های بکر و طبیعی، جاذبه های گردشگری و آب و هوای دلپذیر، این زمان فرصت بسیار مغتنمی است تا دهیاری ها با هدف افزایش شور و نشاط و ایجاد فضای نوروزی در روستاها، برنامه‌ریزی لازم توسط دستگاه‌های ذیربط استانی برای معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری، صنایع دستی و محصولات بومی، غذاهای محلی و آیین‌ها و رسوم روستاها به علاقمندان بوم‌گردی و گردشگری، در قالب برگزاری جشنواره‌های روستایی و رویدادهای فرهنگی با همکاری دهیاری‌ها صورت پذیرد. وی در خصوص اهم اقدامات پیشنهادی گفت: از جمله اقداماتی که می بایست در سرلوحه برنامه‌ها و [...]

ادامه مطلب..

تامین اعتبار برای تکمیل پروژه بهسازی محور قدیم قم – تهران

در پی درخواست مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص تامین اعتبار جهت تکمیل پروژه بهسازی محور قدیم قم – تهران، وزیر راه و شهرسازی دستور حمایت مالی جهت تکمیل این پروژه را صادر کرد. در پی درخواست مدیر این اداره کل در خصوص تامین اعتبار جهت تکمیل پروژه بهسازی محور قدیم قم – تهران، وزیر راه و شهرسازی دستور حمایت مالی جهت تکمیل این پروژه را صادر کرد. معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام خبرگفت: به منظور تکمیل پروژه بهسازی محور قدیم قم – تهران محمد زاده مدیر این اداره کل در نامه ای از وزیر راه و شهرسازی درخواست تامین اعتبار نموده بود که با موافقت وی مواجه شد. شهداد کاوه با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه بهسازی محور قدیم قم-تهران افزود: تکنولوژی به کار رفته در این پروژه بتن غلتکی و اساس سیمان است که با توجه به استفاده از مصرف  فراوان سیمان در این روش باعث کاهش مصرف قیر نیز می گردد. وی با تاکید بر اینکه روش بتن غلتکی در این پروژه سازگار با محیط زیست نیز است ادامه داد: [...]

ادامه مطلب..

پیش‌فروش نوروزی بلیت اتوبوس آغاز شد

معاون دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از آغاز پیش‌فروش نوروزی بلیت اتوبوس خبر داد و گفت: طرح نوروزی حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای از شنبه ۲۵ اسفندماه با به‌کارگیری ۱۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس آغاز می‌شود. مهدی حاج علی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بابیان اینکه طرح نوروزی از شنبه ۲۵ اسفندماه آغاز می‌شود و تا ۱۷ فروردین سال ۹۸ ادامه دارد تصریح کرد: پیش‌فروش بلیت اتوبوس برای این ایام از ۱۲ اسفند آغازشده و تا زمانی که طرح نوروزی حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای ادامه دارد تداوم خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه مسافران می‌توانند از دو طریق حضوری و غیرحضوری(اینترنتی) بلیت خود را برای این ایام تهیه کنند ادامه داد: ارائه بلیت به‌صورت حضوری در دفاتر مجاز شرکت‌های فعال مستقر در پایانه‌های مسافری و یا دفاتر نمایندگی آن‌ها در سطح شهر امکان‌پذیر است همچنین مسافران محترم می‌توانند از طریق سایت‌های رسمی ارائه‌دهنده بلیت ناوگان جاده‌ای و یا درگاه اینترنتی رسمی شرکت‌های مسافری جاده‌ای اقدام به خرید بلیت کنند. حاج علی از به‌کارگیری ۱۴هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در قالب هزار و ۶۸۰ شرکت اتوبوس‌رانی [...]

ادامه مطلب..