تامین اعتبار برای تکمیل پروژه بهسازی محور قدیم قم – تهران

در پی درخواست مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص تامین اعتبار جهت تکمیل پروژه بهسازی محور قدیم قم – تهران، وزیر راه و شهرسازی دستور حمایت مالی جهت تکمیل این پروژه را صادر کرد. در پی درخواست مدیر این اداره کل در خصوص تامین اعتبار جهت تکمیل پروژه بهسازی محور قدیم قم – تهران، وزیر راه و شهرسازی دستور حمایت مالی جهت تکمیل این پروژه را صادر کرد. معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام خبرگفت: به منظور تکمیل پروژه بهسازی محور قدیم قم – تهران محمد زاده مدیر این اداره کل در نامه ای از وزیر راه و شهرسازی درخواست تامین اعتبار نموده بود که با موافقت وی مواجه شد. شهداد کاوه با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه بهسازی محور قدیم قم-تهران افزود: تکنولوژی به کار رفته در این پروژه بتن غلتکی و اساس سیمان است که با توجه به استفاده از مصرف  فراوان سیمان در این روش باعث کاهش مصرف قیر نیز می گردد. وی با تاکید بر اینکه روش بتن غلتکی در این پروژه سازگار با محیط زیست نیز است ادامه داد: [...]

ادامه مطلب..